שימוש בתובנות מכלכלה התנהגותית
שימוש בתובנות מכלכלה התנהגותית לעיצוב סביבה תחבורתית בטוחה
 
התנהגות אנושית איננה מאופיינית באופן בלעדי על-ידי תהליכים לוגיים-רציונאליים של עיבוד מידע עובדתי; במקביל מושפעת ההתנהגות ממאפיינים קונטקסטואליים של סביבת קבלת ההחלטות, שלא תמיד אנו מודעים אליהם באופן מלא, ושאנו נוהגים להתייחס אליהם באופן "אוטומטי". במסגרת התחום המתפתח של כלכלה התנהגותית פותחו מודלים המסבירים את קבלת ההחלטות שאיננה מוסברת תמיד ע"י התנהגות כלכלית-רציונלית.
 
פרופ' אראל אבינרי, ראש המרכז לתשתיות תחבורה ולוגיסטיקה (ACITRAL), סיים לאחרונה מחקר הסוקר את יישומן של תובנות מתחום הכלכלה ההתנהגותית בהיבטים של התנהגויות דרך בטוחות. המחקר מומן ע"י קרן רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים מיסודה של עמותת אור ירוק.
 
קישור אל דו"ח המחקר המלא (באנגלית): http://www.rannaorf.org.il/webfiles/files/Nudge_in_Road_Safety_final.pdf
קישור אל נייר עבודה (בעברית): http://www.rannaorf.org.il/webfiles/files1/arel_a.pdf
קישור אל אתר המרכז לתשתיות תחבורה ולוגיסטיקה: www.acitral.co.il
 
 
השירותים שלנו
  • פיתוח מודלים לחיזוי ביקושים במערכות תחבורה, לוגיסטיקה, אנרגיה ומים
  • פיתוח שיטות לשינוי התנהגות של המשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ואנרגיה
  • עיצוב מדיניות פיתוח תשתיות
  • פיתוח אפליקציות למשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה
  • מחקרי הערכה (evaluation) לבחינת האפקטיביות של מוצרים, שירותים ומדיניות
  • מוכנות למצבי חירום, נהלים לפינוי המוני
  • העברת סדנאות, ימי עיון והשתלמויות
חדשות