מחקר על אופטימיזציה של רשתות תחבורה
 
 
 
מאמר של פרופסור אראל אבינרי בשיתוף עם  Dr Vadim Zverovich (UWE, UK) מאוניברסיטת מערב אנגליה, העוסק בכשל של רשתות תחבורה להגיע לשיווי משקל אופטימלי, הוצג בכנס הבריטי לקומבינטוריקה שנערך בלונדון.
 
 
 
 
 
 
V. Zverovich and E. Avineri (2013), Braess’ paradox in a generalised traffic network. 24th British Combinatorial Conference. June 30 – July 5, University of London, Egham, UK.
 
 
 
השירותים שלנו
  • פיתוח מודלים לחיזוי ביקושים במערכות תחבורה, לוגיסטיקה, אנרגיה ומים
  • פיתוח שיטות לשינוי התנהגות של המשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ואנרגיה
  • עיצוב מדיניות פיתוח תשתיות
  • פיתוח אפליקציות למשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה
  • מחקרי הערכה (evaluation) לבחינת האפקטיביות של מוצרים, שירותים ומדיניות
  • מוכנות למצבי חירום, נהלים לפינוי המוני
  • העברת סדנאות, ימי עיון והשתלמויות
חדשות