מסגור החלטות ככלי לעיצוב מידע תחבורתי ושינוי התנהגות
 
 
 
צוות מחקר בינלאומי בחן גישות לעיצוב מידע על ההיבטים הסביבתיים של אמצעי תחבורה באופן שיעודד תחבורה בת-קיימא בקרב משתמשים. פרופסור אראל אבינרי, שהוביל את פעילויות המחקר של פרויקט CATCH  במימון תכנית המחקר של האיחוד האירופי (FP7), ו- Dr Owen Waygood (Université Laval, Québec, Canada) פרסמו חלק ממצאי המחקר בכתב-העת המדעי Transportation Research Part A: Policy and Practice.
נמצא כי הצגת מידע על פליטות פחמן תוך שימוש ב- "מסגור שלילי" (הצגת המידע תוך שימוש במונחים לשוניים שליליים), גישה המוכרת מתחום הכלכלה ההתנהגותית, תרמה להבחנת ההבדלים בין חלופות תחבורתיות.
 
 
 
E. Avineri and E.O.D. Waygood (2013), Applying valence framing to enhance the effect of information on transport-related carbon dioxide emissions. Transportation Research Part A: Policy and Practice
48, 31-38. [19]
 
 
 
 
 

 
 
השירותים שלנו
  • פיתוח מודלים לחיזוי ביקושים במערכות תחבורה, לוגיסטיקה, אנרגיה ומים
  • פיתוח שיטות לשינוי התנהגות של המשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ואנרגיה
  • עיצוב מדיניות פיתוח תשתיות
  • פיתוח אפליקציות למשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה
  • מחקרי הערכה (evaluation) לבחינת האפקטיביות של מוצרים, שירותים ומדיניות
  • מוכנות למצבי חירום, נהלים לפינוי המוני
  • העברת סדנאות, ימי עיון והשתלמויות
חדשות